Všeobecné obchodné podmienky

 

Práva a povinnosti počas nakupovania na Liptovar.sk
Najdôležitejšie informácie v skratke
Ani my nie sme fanúšikovia dlhých právnických textov. Vieme si predstaviť tento čas strávený aj inak, napríklad pri pive.
Skrátili sme to teda tak, aby sme uviedli aspoň tie najdôležitejšie body.

Pohodlný nákup pre každého: V Liptovare nakúpite pohodlne, stačí si u nás vytvoriť konto, vybrať z našich produktov a objednávku dokončiť. Zaplatiť môžeš tými najkomfortnejšími spôsobmi od dobierky po platbu cez internet banking tvojej banky. Rovnako široká je aj ponuka spôsobov doručenia. Poplatky za poštovné nájdeš tu.

Vždy vieš, čo sa deje – pri každom produkte vidíš jeho cenu, koľko bude trvať jeho dodanie, o presnom čase doručenia informujeme podrobne aj po dokončení objednávky.
Záručná doba trvá 24 mesiacov na nespotrebný tovar a 6-8 týždňov na spotrebný tovar, a to podľa informácie vyznačenej priamo na obale spotrebného tovaru. Niečo nevyšlo ako malo? Nestáva sa nám to často, ale keď k tomu príde – urobíme všetko pre to, aby sme chybu napravili – okrem štandardnej záručnej doby na nový tovar sa snažíme vychádzať v ústrety vždy a každému. Informácie o tom, ako tovar reklamovať, alebo ako odstúpiť od zmluvy nájdete tu.

Celé znenie podmienok (pre právnikov a ľudí, ktorí radi čítajú:)

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Persson, s.r.o., so sídlom Ostredková 4, Bratislava 821 02, IČO: 36 865 826, DIČ: 2022928864, IČ DPH: 2022928864, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114460/B (ďalej len “Liptovar”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť Persson, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj tovaru a je umiestnený na internetovej stránke www.liptovar.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Zaregistrovanie zákazníka

V prípade, že sa rozhodneš zaregistrovať (vytvoriť si heslo do svojho účtu) a si osoba staršia ako 18 rokov, získaš:

informácie o stave vybavovania tvojich objednávok nakupovanie so zľavami
pravidelné informácie o novinkách a akciách
prehľad všetkých doteraz kúpených produktov
možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných pivovarom možnosť využívať personalizované služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať

tovar na internetovej stránke www.liptovar.sk. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru klikni myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a produkt bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budeš môcť rozhodnúť, či chceš nákup uzavrieť (vyplníš pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní tvojej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí tvojej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. V prípade, že máte u nás vytvorené konto, tvoja objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Profil, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb na stránke maloobchodu sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (20% pri ostatných produktoch – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Na stránke veľkoobchodu sú ceny uvádzane bez DPH. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené inak.

Recyklačný poplatok

V zmysle zákonných ustanovení § 34 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona o odpadoch vyplýva povinnosť uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh, Recyklačný poplatok je uvedený na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či obdobnom doklade o predaji. V prípade, že elektrozariadenia pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov, všetky zákonné povinnosti prechádzajú na Liptovar.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný produkt odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní.. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade starších alebo ťažšie dostupných produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom ťa budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty).

Ako predávajúci sme povinní vybaviť tvoju objednávku a doručiť ti tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme ťa o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime ti predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máš právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti ti budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na tebou určený bankový účet.

Chceš vedieť, ako vyzerá cesta každej objednávky?

Zákazník vyjadrí súhlas s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máš právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti ti budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na tebou určený bankový účet.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za mierny príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie produktu ku tebe Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou. Pretože sme zároveň klasickým pivovarom, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžeš vyzdvihnúť aj priamo v jednej z našich predajní pri zachovaní ceny z internetového obchodu. Okrem toho si môžeš internetovú objednávku vyzdvihnúť aj v našom pivovare.

O tom, že tvoja objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našom pivovare ťa budeme informovať e-mailom aj SMS správou (ak si nám poskytol svoje telefónne číslo). Ak ti tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile

resp. SMS správe, kontaktuj, prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o tvojom balíku a možných dôvodoch nedoručenia ti po preverení následne poskytneme e- mailom. Pokiaľ máš u nás zriadené používateľské konto, môžeš si aktuálny stav vybavovania svojej objednávky kedykoľvek pozrieť aj v sekcii Profil.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Taktiež nezodpovedáme za oneskorené dodanie tovaru, pokiaľ bolo toto zavinené prepravcom a/alebo nezabezpečením včasného prevzatia zákazníkom za predpokladu, že sme zásielku odovzdali prepravcovi včas.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

dobierka
elektronické bankovníctvo (TatraPay, CardPay, SporoPay, VÚB Platby, UniPlatba, Poštová banka Platby ONLINE, Sberbank VeBpay)
prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)
hotovosť, platba kartou či poukážkami darčekových spoločností priamo v pivovare . Bližšie informácie ti radi poskytneme priamo v pivovare.
V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak si si neprial inak). Ak doklad chýba, prosíme informuj nás čo najskôr telefonicky alebo na e- mailovú adresu liptovar@liptovar.sk.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžeš pozrieť tu.

elektronickým bankovníctvom: 2,49 € (do hodnoty tovaru 49,00 €,), od hodnoty tovaru viac ako 49,00 €, poštovné neúčtujeme

dobierkou a prevodným príkazom: 3,19 € (do hodnoty tovaru 49,00 €), od hodnoty tovaru viac ako 49,00 € poštovné neúčtujeme
pri objednávke na osobný odber v hodnote menšej ako 15,00 € účtujeme manipulačný poplatok 0,99€

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Výnimkou je darčekové balenie na želanie zákazníka, ktorého cenu sa dozviete pri vytváraní objednávky (štandardne 1,99 €/kus). Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe tvojho želania ti môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Pozri si podrobné podmienky poštovného.

Záručná doba

Na všetok predávaný nespotrebný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace. V prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase.

Liptovar zodpovedá zákazníkovi za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou použitého tovaru a tovaru z bazáru)
dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Liptovar nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
Stornovanie objednávky
Ak si praješ zrušiť svoju objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktuj (kontakty) a uveď číslo tvojej objednávky. Ak už bola tvoja objednávka zaplatená, peniaze ti vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého si zaplatil. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať tvoju objednávku na tovar, ak ti ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s tebou nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky ťa budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti ti budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého si zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdeš v časti Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie si spokojný s vybavením tvojej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíš nám na reklamacie@liptovar.sk. Pokiaľ sme tvoju reklamáciu nevybavili k tvojej spokojnosti alebo ak sa domnievaš, že sme mohli porušiť tvoje práva, môžeš podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od teba za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžeš podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Podmienky použitia darčekovej poukážky Liptovar

Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode Liptovar (http://www.liptovar.sk) a v našom pivovare (ak to informácia na poukážke umožňuje) do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do).
Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Darčeková poukážka/Zľavy” do kolónky “Zadajte číslo poukážky”

Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky
V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku
Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť, darčekovú poukážku tak možno čerpať výlučne nepeňažnou formou.
V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru
Podmienky použitia zľavovej poukážky Liptovar
Zľavovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode Liptovar (http://www.liptovar.sk) a priamo v pivovare Liptovar do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do).
Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Darčeková poukážka/Zľavy” do kolónky “Zadajte číslo poukážky”
Hodnota zľavovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH

Minimálna suma objednávaného tovaru pre použitie poukážky je uvedená na poukážke ako hodnota nákupu od xx € (ak nie je uvedené inak; do tejto sumy sa nezapočítava poštovné) Ak je celková suma vyššia ako hodnota zľavovej poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, poukážku nie je možné použiť (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)

Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku. Zľavovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.

V prípade vrátenia tovaru uhradeného zľavovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej zľavovej poukážky v hodnote vráteného tovaru

Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môžeš vybrať, či chceš od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách na pivnom trhu (priemerne raz týždenne). Možnosť zasielať newsletter si vieš zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý sme ti odoslali. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžeš kedykoľvek odhlásiť. Na tvojej e-mailovej adrese ťa budeme informovať aj o vybavovaní tvojej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov a taktiež ti budeme zasielať zľavovú poukážku, v prípadoch, keď ti v súlade s týmito obchodnými podmienkami vznikol nárok na zľavu. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu a využívaním používateľského konta. Ak ťa e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na liptovar@liptovar.sk. alebo na faktury@liptovar.sk

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky ti radi odpovieme.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Liptovar a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Liptovar si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.liptovar.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2020. Prajeme ti príjemné nakupovanie v našom pivovare!

Používanie materiálov zo stránky
© 2020 Liptovar, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Persson, s.r.o. zakázané.

 

Potvrď, že si už mal 18 rokov.

Ak nie, vráť sa, keď ich budeš chcieť niečím zapiť.

preloader